pdf print

Rejsebetingelser


Ansvar for rejsens gennemførelse

Goleif/Den danske rejsegruppe, er formidler af flybilletter på vegne af flyselskaberne. Det betyder, at Goleif ikke sælger flybilletter i eget navn, men at flybilletten sælges af flyselskabet gennem Goleif. Goleif hæfter derfor ikke over for kunden, hvis flyselskabet går i konkurs, annullerer flyafgange, foretager tidstabelændringer, beskadiger eller mister bagage eller i øvrigt misligholder aftalen om transportens gennemførelse. I disse tilfælde skal kunden rette krav direkte til flyselskabet.

Goleif er også formidler af hotelophold, udlejningsbiler og øvrige arrangementer. Goleifansvarhæfter heller ikke over for kunden for problemer i forbindelse med hotelophold eller udlejningsbiler. Sådanne problemer har de respektive hotel eller biludlejningsfirmaet ansvaret for. Derfor skal eventuelle krav imed anledning af dette fremføres direkte til respektive hotel eller biludlejningsfirmaet. Goleif formidler tjenester til privatrejsende.

Den rejsende er ansvarlig for at

 • Læse og godkende rejsevilkårene før købet.
 • Inden købet gennemføres tjekke, at den rejsendes navn staves nøjagtigt som i passet. Flybilletter er personlige, og det er ikke muligt at ændre i en eksisterende booking.
 • Kontakt omgående Goleif, hvis du ikke har modtaget bekræftelsen pr. e-mail inden for nogle minutter, fra bookingen er foretaget. Så snart du har modtaget bekræftelsen pr. e-mail, skal du tjekke, at oplysningerne stemmer. Hvis noget er uklart, skal du omgående meddele det til Goleif. Uden for vores almindelige åbningstider beder vi dig kontakte flyselskabet, hotel eller biludlejningsfirmaet direkte for at tjekke, om det er muligt at foretage rettelser.
 • Overvåg regelmæssigt den angivne e-mailadresse, da al korrespondance fra os sker via e-mail.
 • Kontroller løbende flytiderne og eventuelle ændringer i tidstabellen for både ud- og hjemrejse.
 • Kontroller med de respektive flyselskaber, fra hvilken lufthavnsterminal afrejsen sker.
 • Kontroller visumregler, rejsedokument og handlinger for slutdestinationen samt for eventuelle mellemlandinger. Dette gøres via det respektive lands ambassade samt de flyselskaber, som gennemfører rejsen.
 • Kontroller, hvilke vaccinationer der er nødvendige før rejsen. 
 • Kontroller pasregler samt passets gyldighedsperiode, da visse lande kræver, at passet er gyldigt i mindst seks måneder efter hjemrejsen.
 • Kontroller aktuelle incheckningstider for hele rejsen. Vi anbefaler at tjekke ind i lufthavnen mindst 1,5 time før afrejse for indenrigsfly og 2,5 time for udenrigsfly.
 1. Bekræftelse samt rejsedokumenter
  1. Billetter
  2. Den bookingbekræftelse, som Goleif sender via e-mail efter gennemført booking, er rejsedokumentet, og den skal medbringes på rejsen. På bekræftelsen står alle vigtige oplysninger såsom bookingreference, flynummer og rejsetider. Vi anbefaler også den rejsende at udskrive en rejseplan via det anførte link på bekræftelsen.
   Flybilletter skal benyttes i kronologisk rækkefølge, og man kan ikke springe en strækning over. Hvis den rejsende udebliver fra en strækning, kan den resterende del af rejsen blive afbooket af flyselskabet. Denne regelsamling er uden for Goleifs kontrol.
   Billetter med separate bookingnumre håndteres altid som enkeltrejser, uafhængigt af hinanden. Goleif er ikke ansvarlig for, at man eventuelt ikke når en forbindelse eller udebleven tilbagebetaling af separate billetter ved ændringer i tidstabellen, forsinkelser eller aflyste fly.

  3. Flytider
  4. Alle flytider er angivet som lokale tider. Ved ankomst den næstfølgende dag vises det som +1 på tidstabellen. Flytiderne på bekræftelsen er foreløbige og kan ændres med kort varsel. Derfor skal den rejsende selv holde sig opdateret med flyselskabets ændringer.

  5. Hotelbookinger
  6. Siden den 18 september 2014 har Goleif formidlet hotelbookinger i samarbejde med Expedia. Alle spørgsmål vedrørende bookingen skal derfor rettes direkte til Expedia.
   Klik her for at se de komplette vilkår » 

  7. Udlejningsbil
  8. Goleif formidler udlejningsbiler på vegne af  rentalcars.com. Alle spørgsmål vedrørende bookingen skal derfor rettes direkte til dem.
   Klik her for at se de komplette vilkår »

  9. Lavprisfly (Low cost carrier)
  10. Når bookingen er gennemført, fremsendes to bekræftelser pr. e-mail, en fra os og en fra flyselskabet. Den fra flyselskabet skal medbringes ved indcheckningen. Bemærk venligst, at visse flyselskaber opfordrer til indcheckning via deres hjemmeside, hvor der kan påløbe en afgift for indcheckning i lufthavnen.

   Al kontakt vedrørende bookinger markeret med Lavprisfly (LowCostCarrier) sker direkte mellem den rejsende og flyselskabet. Supersaver optræder kun som formidler og kan ikke svare på spørgsmål som bagage samt om- og afbookningsregler. Eventuelle ændringer i tidstabellen håndteres direkte af flyselskabet.


 2. Booking af flybilletter
  1. Prisændringer/tekniske fejl
  2. Goleif tager forbehold for tekniske fejl og prisændringer, som er uden for vores kontrol. Vi forbeholder os ret til inden for 24 timer at kontakte den rejsende vedrørende eventuelle ændringer af de foretagne bookinger. Hvis der opstår tekniske problemer op til weekenden eller i weekenden, kontakter vi den rejsende den førstkommende hverdag. Goleif forbeholder sig ret til at afbooke reservationen ved tekniske problemer og prisfejl, som ligger uden for vores kontrol. Hvis dette skulle ske, får den rejsende besked pr. e-mail.

  3. Kombination af enkeltbilletter (One-way combination)
  4. Rejser markeret med "One-way combination” består af to enkeltrejser. Selvom strækningerne er booket sammen, er de uafhængige af hinanden. Det betyder, at hver strækning behandles separat ved afbookning, ændringer og trafikforstyrrelser som f.eks. strejke og ændringer i køreplanen. Det enkelte flyselskabs regler er gældende.

  5. Minimumsalder
  6. Du skal være fyldt 18 år for at foretage en booking hos Goleif.

  7. Uledsagede børn
  8. Goleif formidler ikke billetter til uledsagede børn. Børn under 18 år skal bookes i selskab med voksne. Visse lande og flyselskaber tillader ikke indrejse i landet for børn under 18 år uden selskab af værge.

  9. Spædbørn
  10. Børn mellem 0-2 år rejser som spædbørn og tildeles ikke eget sæde. Hvis spædbarnet fylder to år inden rejsen afsluttes, skal der bookes en børnebillet til hele rejsen. Spædbørn kan ikke bookes inden fødslen, da korrekt navn og fødselsdato skal svare til oplysningerne i passet. Vi booker ikke spædbørn på et senere tidspunkt end bookingtidspunktet. Goleif erstatter ikke eventuelle udgifter, som opstår i forbindelse med, at den forkerte billettype bookes fra starten.

   Ønsker om børnemad, spædbørnsvugge eller lignende kan ikke garanteres.

  11. Skatter
  12. Billetprisen vises inklusive flyskatter. Ved afrejse fra visse lufthavne skal der betales en afrejseskat kontant. Det er den rejsendes ansvar at kontrollere disse oplysninger.

  13. Transport og hotel ved ændring af lufthavn eller dato.
  14. Eventuelle transfertransporter og overnatninger under rejsen indgår ikke i billetprisen. Det er den rejsendes ansvar selv at kontrollere tidstabellen og priser. Dette gælder også ved flyselskabernes tidstabelsændringer.

  15. Skiftetid ved mellemlanding
  16. Rejser, som er booket via Goleif, har godkendte skiftetider. Tiden for skifte ved mellemlandinger er beregnet af flyselskaberne. Hvis en flystrækning rammes af forsinkelse, ved en gennemgående booking, skal flyselskaberne hjælpe den rejsende til slutdestinationen.

   Ved booking af separate billetter har flyselskaberne intet ansvar ved forsinkelser, som fører til, at man ikke når sin forbindelse. Det er derfor den rejsendes ansvar at kontrollere, at skiftetiden er tilstrækkelig iht. flyselskaberne og lufthavnene.

  17. Dobbeltbooking
  18. Det er den rejsendes ansvar at sikre, at eventuelle dobbeltbookinger afbookes, uanset hvor de er foretaget. Den rejsende risikerer ellers, at flyselskabet afbooker dobbeltbookingen uden varsel. Goleif er ikke ansvarlig for flyselskabernes afbookninger eller udebleven refundering i tilknytning til dette.

  19. Bagage
  20. Goleif er ikke ansvarlig for bagageudgifter, som ikke indgår i billetprisen. Eventuelle forsinkelser eller skader på bagagen skal straks påtales over for flyselskabets repræsentanter i lufthavnen.

  21. Bonuskort
  22. Du kan lægge dit bonuskort ind, når du booker, samtidig med, at du udfylder dine personlige oplysninger såsom navn osv. Vi formidler kun dine oplysninger og er ikke ansvarlige for, at bonus registreres hos vedkommende flyselskab. Alle flybilletter udløser ikke bonus. Dette kan du altid kontrollere direkte med flyselskabet.

  23. Premium Economy, Business, First Class
  24. Denne tjeneste kan kun købes på bookingtidspunktet. Afhængigt af valget af flyselskab kan tjenesten undertiden kun tilbydes på dele af flyrejsen. Den udbudte service om bord varierer mellem de forskellige flyselskaber.

   Du kan finde yderligere oplysninger på flyselskabernes hjemmesider. Goleif kan ikke holdes ansvarlig, hvis flyselskabet ændrer flytype eller overbooker en kabineklasse, som medfører ændringer i serviceudbuddet eller nedgradering. Eventuelle klager skal derfor rettes direkte til det pågældende flyselskab.


 3. Flyrejsen
  1. Ændring af tidstabel
  2. Flyselskaberne kan, uden for Goleifs kontrol og med kort varsel, ændre deres tidstabel og aflyse fly. Det er den rejsendes ansvar selv at kontrollere flytiderne for ud- og hjemrejse, hvilket gøres direkte via flyselskaberne.

   Goleif er ikke ansvarlig for at informere om ændringer i tidstabellen eller aflyste fly. Vi er heller ikke ansvarlige for aflyst rejse på grund af miljøkatastrofer, krigshandlinger, strejker eller andre uforudsigelige hændelser. Hvis den rejsende bliver ramt af skade, skal kravet rettes direkte til flyselskabet.

   Hvis ændringen i tidstabellen medfører sen ankomst til hotellet eller biludlejningsfirmaet, skal den rejsende selv kontakte hotellet hhv. biludlejningsfirmaet for at meddele dette.

   Mere information om passagerers rettigheder ved flyrejser kan læses via nedenstående link.
   Klik her for at se de komplette vilkår »

  3. Pas og visum
  4. Den rejsende er ansvarlig for at være i besiddelse af gyldigt pas allerede på bookingtidspunktet. Det er også den rejsendes ansvar at være i besiddelse af visum til slutdestination samt eventuelle visa ved mellemlandinger/lufthavnsskift. Den rejsende er selv ansvarlig for eventuelle udgifter, som opstår pga. fejl i benævnte formaliteter. Det er vigtigt, at den rejsende kontrollerer, at pas, visum og transitvisum opfylder både landenes og flyselskabernes krav. Goleif anbefaler, at passet altid medbringes på samtlige rejser.

   For alle rejser til eller via USA kræves en godkendt indrejsetilladelse (ESTA) og maskinlæsbart pas.

   For rejse til visse lande gælder særlige bestemmelser for booket returbillet. Det er den rejsendes ansvar at tjekke dette med det respektive lands ambassade samt vedkommende flyselskab.

  5. Indtjekning
  6. Du må ikke transportere farligt gods i din bagage eller med dig. Dette gælder for alle passagerer i bookingen. Farligt gods omfatter sprængstoffer, brændbare væsker, gasser, faste stoffer og oxiderende, magnetiske, radioaktive, giftige og/eller ætsende materialer. For eksempel farver, fyrværkeri, tåregas, kviksølv, tændvæsker og radiofarmaka

   Bemærk også, at fordi disse oplysninger til enhver tid kan ændres, anbefaler vi dig altid at besøge flyselskabets hjemmeside.

  7. Vaccination
  8. Det er den rejsendes ansvar at være i besiddelse af komplette vaccinationer samt andre nødvendige formaliteter, som kræves for rejser til det land, den rejsende planlægger at besøge. Eventuelle udgifter i tilknytning til ovenstående betales af den rejsende.


 4. Af- og ombooking
  1. Afbookning
  2. Billetterne udstedes straks ved betaling. Goleif følger flyselskabernes bookingregler, som normalt er meget restriktive. Bookingen kan refunderes, hvis den rejsende har tegnet Goleifs afbestillingsforsikring på bookingtidspunktet og opfylder forsikringens vilkår. Læs mere under punktet Afbestillingsforsikring.

  3. Ombooking
  4. Da Goleifer formidler af flybilletten, er det flyselskabernes regler der gælder. Disse regler er som udgangspunkt meget strenge, dvs at det ikke er muligt at ændre (f.eks. navn, destination, dato) eller refundere billetterne. Den rejsende bedes kontakte vores kundesupport eller det respektive flyselskab direkte for at få de præcise vilkår. I tilfælde, hvor flyselskaberne tillader ombooking, kan dette kun ske senest 24 timer før afgang. For at Goleif skal assistere den rejsende med en ombooking, skal den rejsende have tegnet vores servicepakke. Ved ombooking står den rejsende for de udgifter, som ombookingen medfører. Bemærk, at din ombooking ikke er gyldig, før du har modtaget en skriftlig bekræftelse fra Goleif.

   For ombooking med Goleifs Ombookingsprodukt skal man kontakte vores kundeservice. Se punkt "4.3 Goleifs Ombookingsprodukt" for fuldstændige vilkår og betingelser.

  5. Goleifs Ombookingsprodukt
  6. Tjenesten skal tegnes og betales samtidig med, at rejsen bookes, og kan ikke tegnes senere. Ombookingsproduktet er Goleifs egen tjeneste og behøver ikke betyde, at flybilletterne kan ombookes hos flyselskaberne. Al ombooking med ombookingsproduktet skal således ske gennem vores kundesupport. Tjenesten er personrelateret og kan ikke overdrages.

   Ved ombooking skal den rejsende kontakte Goleifs kundesupport pr. telefon eller e-mail. I sidstnævnte tilfælde skal den rejsende benytte sig af den specifikke formular for ombookingsproduktet, som findes på vores hjemmeside under "Kontakt os - Ombooking med Ombookingprodukt". Ombookingen skal ske i vores åbningstid og mindst 24 timer inden den oprindelige afrejse. Ved ombooking skal rejsen være fuldført inden for et år fra det oprindelige bookingtidspunkt.

   Ombookingen er først gennemført, når Goleif har bekræftet den via e-mail. Goleif er ikke ansvarlig for udeblevne ombookinger, som skyldes, at den rejsende ikke er kommet i kontakt med vores kundesupport.

   Ombookingsproduktet giver mulighed for ombooking af flyrejsen, hvis der er plads. Hvis ændringen medfører en opgradering til dyrere billetter, må den rejsende selv betale denne udgift. Ombooking kan kun ske med samme flyselskab, som skulle have udført den oprindelige transport.

   • Man kan ikke ændre destination, hverken på ud- eller hjemrejsen.
   • Ombookingsproduktet tillader hverken navneændringer eller navnerettelser.
   • Flyvestrækningerne skal benyttes i den rækkefølge, de oprindeligt er booket til.
   • Det er ikke tilladt at opgradere billetten til en højere klasse på samme afgang.
   • Det er ikke tilladt at ombooke billetten med en såkaldt ”stop over”.
   • Rejsen kan kun ombookes én gang. Når ændringen er bekræftet, er ombookingsproduktet opbrugt.
   • Ombookingsproduktet refunderes ikke, hvis rejsen afbookes.
   • Hvis ændringen medfører, at nogle af de rejsende ikke længere har ret til en specialpris (f.eks. spædbørn), betaler den rejsende prisforskellen for den ny billet.
   • Goleif er ikke ansvarlig for information vedrørende visum, hvis rejsen forlænges.
   • Ved ombooking skal rejsen være afsluttet inden for et år fra bookingstidspunktet.
   • Den nye rejse må ikke finde sted inden for 24 timer fra forespørgslen om ombooking.
   • I forbindelse med ombooking er Goleif ikke ansvarlig for eventuelle tillægstjenester såsom bagage og pladsreservationer, som er tegnet direkte med flyselskabet.
   • En billet, som er ombooket med ombookingsproduktet, refunderes aldrig ved afbookning.
   • Hvis den rejsende udebliver fra en strækning, er ombookingen spildt.


  7. Refundering
  8. Al refundering sker fra leverandøren, og Goleif har ingen mulighed for at påvirke behandlingstiderne, som kan variere mellem 3–6 uger. Tiden kan forlænges, afhængigt af flyselskabets behandlingstider. Ved refundering debiteres et håndteringsgebyr på 460 DKK pr. billet. Goleif refunderer ikke afgiften for afbestillingsforsikringen, servicepakken eller tidligere betalte gebyrer og afgifter.

   Hvis flyrejsen aflyses af flyselskabet på grund af en uforudsigelig hændelse (force majeure) eller en ændring i tidstabellen, debiteres et håndteringsgebyr på 115 DKK pr. person.

  9. Ubenyttet flybillet
  10. Herved giver du os tilladelse til at afbooke en ubenyttet billet på dine vegne i tilfælde af, at du ikke møder op til tiden på rette sted eller vælger ikke at benytte flybilletten, samt til på dine vegne at ansøge om eventuel refusion fra flyselskabet. Vi har ret, men ikke pligt, til at gøre dette, og du har stadig ret til at anmode om en refusion direkte fra flyselskabet.

  11. Afbestillingsforsikring
  12. Afbestillingsforsikringen skal tegnes og betales samtidig med, at rejsen bookes. Forsikringen træder i kraft fra det øjeblik, bookingen foretages, og ophører med at gælde ved rejsens påbegyndelse, regnet fra den oprindeligt bookede afrejsedato. Alle rejsende i bookingen skal have tegnet afbestillingsforsikring for at kunne påberåbe sig denne ved afbookning.

   Afbookning

   Afbookningen skal ske mindst to timer før afrejse, for at afbestillingsforsikringen skal være gældende. Afbestillingsforsikringen ophører med at gælde, efter at rejsen er påbegyndt. Ved afbookninger uden for vores telefontider kontaktes flyselskab, hotellet eller biludlejningsleverandør direkte. For bookinger med lavprisfly skal den rejsende selv afbooke rejsen hos flyselskabet. Bekræftelsen på afbookningen skal vedhæftes sammen med lægeerklæringen.

   Ved afbookning mod gyldig lægeerklæring refunderes hele udgiften for bookingen mod vores håndteringsgebyr på 395 DKK pr. person. Vi refunderer ikke afgiften for afbestillingsforsikringen eller tidligere betalte gebyrer, afgifter og eventuelle forsikringer. Den højeste erstatning ved afbookning mod afbestillingsforsikring er 25 000 DKK pr. person og/eller 50 000 DKK pr. rejse.

   Erstatningsberettigede hændelser

   Erstatning udbetales, hvis den rejsende ikke kan foretage den planlagte rejse på grund af følgende uforudsete hændelser.

   • Akut sygdom eller ulykkestilfælde som rammer dig, din medrejsende i samme booking eller en nærtstående, så du derfor, ifølge erklæring fra behandlende, uvildige læge, frarådes at foretage den planlagte rejse.
   • Dødsfald som rammer dig, nærtstående eller medrejsende i samme booking.

   Afbestillingsforsikringen dækker ikke

   • Erstatning, som kan opnås fra anden side, såsom andre afbestillingsforsikringer eller forsikringer.
   • Sygdom, ulykke eller skade som var kendt (diagnosticeret), da afbestillingsforsikringen blev tegnet.
   • Kroniske sygdomme/infektionstilstande/psykiske forstyrrelser, hvis ikke personen har været helt symptomfri/fri for besvær i seks måneder, inden bookingen blev foretaget. Hvis afbookningen omfatter disse symptomer, skal diagnosen ligeledes bekræftes af en speciallæge.
   • Fobi for flyrejser/flyskræk
   • Sygdom, ulykke eller anden følgevirkning forårsaget af graviditet eller børnefødsel.
   • Komplikationer forårsaget af alkohol, andre rusmidler, sovemidler eller euforiserende stoffer.
   • Udgifter som er opstået ved, at den forsikrede har tøvet med at afbestille rejsen.
   • Udeblevet formål med rejsen.
   • Komplikationer som følge af selvvalgte indgreb og behandlinger som f.eks. skønhedsoperationer.
   • Eventuelle tillægsarrangementer til rejsen som ikke står på bekræftelsen.

   Hvad kræver vi af dig?

   Afbestillingsforsikringen gælder kun sammen med gyldig lægeerklæring. Denne skal være os i hænde senest fem hverdage efter afbookning. Lægeerklæringen skal være udfyldt af behandlende uvildige læge og være bekræftet med lægens navn, kontaktoplysninger og stempel. Hvis der ikke er stempel, skal en kopi af lægens legitimation vedhæftes.

   Følgende oplysninger skal også fremgå af/vedhæftes lægeerklæringen

   • Undersøgelsens dato
   • Undersøgelsens resultat
   • Diagnose
   • Anden erklæring/dokumentation i original, som kan have betydning for bedømmelse af skadesagen
   • At sygdommen/ulykken er akut og forhindrer rejse.

   Lægeerklæringen hentes her »
   Erklæring nærtstående
   Nærtstående betyder i denne sammenhæng den forsikredes ægtefælle, børn, børnebørn, søskende, forældre, far-, mor- og svigerforældre, person den forsikrede bor sammen med under ægteskabslignende forhold.


 5. Betaling

  1. Prissætning
  2. De priser, som præsenteres i søgeresultaterne, forudsætter betaling via internetbank (Danske Bank).

   Når betalingen er modtaget af Goleif, sender vi en bekræftelse på bookingen til den e-mailadresse, den rejsende har angivet på bookingtidspunktet. Denne bekræftelse på bookingen er den rejsendes billet/voucher og skal medbringes under hele rejsen.

   Al betaling administreres af Den Danske Rejsegruppe CVR nr. 2561 3902.

  3. Betalingsbedragerier
  4. Goleif forbeholder sig ret til at nægte kortbetaling, hvor der foreligger mistanke om bedrageri. Ved mistanke om en forbrydelse kan der kræves legitimering af betalingen. Alle typer af kortbedragerier politianmeldes og sendes til inkassovirksomheder.

  5. Betalings-/kreditkort (MasterCard, Eurocard, Visa og American Express)
  6. Det er ikke muligt at betale med Diners Club eller Elektronkort. I visse tilfælde kan vi ikke tage imod udenlandske kort. Ved kortbetaling kan debiteringen foregå i to trin.

   Direkte bankbetaling (Danske Bank).

   De priser, som præsenteres i søgeresultaterne, forudsætter betaling via internetbank (Danske Bank).


 6. Tillægstjenester
  1. Servicepakke
  2. Servicepakken er en tjenesteydelse, vi tilbyder vores kunder i forbindelse med bookingen. Det er også muligt at tegne servicepakken senere mod et gebyr.

   Dette indgår i servicepakken:

   • Finde bedst mulige alternativ, når flyselskabet ændrer afgangstiderne (i henhold til flyselskabets retningslinjer).
   • Forudbestille siddepladser på forhånd hos flyselskabet på de flyvninger, hvor det er muligt (ikke pladser ved nødudgange, ekstra benplads og normalt ikke på fly indenfor Europa). 
   • Hjælpe dig med at fremsætte ønsker om vuggekurv til spædbørn (oftest ikke muligt på fly indenfor Europa).
   • Booke specialbagage (f.eks. golftaske, ski).
   • Booke specialkost, når måltid indgår (normalt ikke på fly indenfor Europa).
   • Kontrollere mulighederne og omkostningerne i forbindelse med ombooking af din rejse (bemærk, at der er et tillæg for ombooking ifølge flyselskabets regler på din billet).
   • Registrere den rejsendes bonuskort hos flyselskabet.

   Yderligere gebyrer kan forekomme. Servicepakken refunderes ikke ved afbookning af rejsen, eller hvis fremsatte ønsker ikke kan bekræftes.
   Ved afrejse inden for tre dage bedes du kontakte os pr. telefon med dine ønsker. Bemærk, at det oftest ikke er muligt at få forespørgsler bekræftet, hvis de fremsættes mindre end 72 timer før afrejse. Ved alvorlig fødevareallergi skal den rejsende meddele dette direkte til flyselskabet.

  3. Rejseforsikring
  4. Goleif formidler rejseforsikringen i samarbejde med Solid. Al kontakt vedrørende forsikringen henvises derfor direkte til dem.

  5. Bagageforsikring
  6. Goleif formidler bagageforsikringen i samarbejde med Solid. Al kontakt vedrørende forsikringen henvises derfor direkte til dem.

  7. Betaling af tillægsydelser
  8. Bestilleren har to valgmuligheder i forbindelse med betaling af tillægsprodukter. Enten oplyses betalingsdetaljer til kundesupport i telefonen eller via et betalingslink, som vi stiller til rådighed ifølge aftale.

   Goleif accepterer ikke engangskort, da betalingen kan foretages i to trin. Bestilleren er ansvarlig for, at betalingen kan gennemføres på købstidspunktet. Goleif forbeholder sig ret til at vende tilbage ved eventuelle prisrettelser eller tekniske fejl. Når betalingen er gennemført, er tjenesteydelsen bindende og kan ikke ændres eller afbookes.

  9. Pladsreservation
  10. Denne service kan kun købes på bookingtidspunktet.

   Vi kan ikke garantere, at den ønskede siddeplads bliver bekræftet af flyselskabet. Vi kan ikke forhåndsbooke sæder på en bestemt række, med ekstra benplads eller ved en nødudgang. Flyselskaberne har ret til at ændre siddepladserne ombord uden at oplyse os eller den rejsende herom.

   Siddeplads kan normalt ikke reserveres på tilslutningsstrækninger på flybookinger til en anden verdensdel (f. eks. indenrigsfly eller strækninger indenfor Europa).

   Eksemplet over siddepladserne behøver ikke at være i overensstemmelse med flyvemaskinens indretning.


 7. Hotel
  1. Hotel ved pakkerejselignende bookinger.
  2. Når du booker fly + hotel, formidler vi to tjenester, der er uafhængige af hinanden. Vi arrangerer ikke færdige rejsepakker, men giver dig redskaber til at få adgang til relevant information, så du kan booke flyrejsen og hotellet fra samme platform. Som følge af ovenstående gælder følgende:

   • Transportaftalen indgås mellem dig og flyselskabet, og aftalen er omfattet af flyselskabets vilkår og betingelser.
   • Aftalen om indkvartering indgås mellem dig og hotelejeren, og aftalen er omfattet af hotelejerens vilkår og betingelser.

   Klik her for at se de komplette vilkår. I begge tilfælde optræder vi kun som agent i salget.

  3. Goleif Hoteller
  4. Det er Expedia Hoteller, som er hotelleverandør og ansvarlig for tjenesten.


 8. Reklamationer
  1. Reklamationer
  2. Eventuelle problemer eller kritik under rejsen skal fremsættes direkte til flyselskab, hotel eller biludlejeren da Goleif alene er formidler, og derfor ikke er ansvarlig for fejl og mangler ved rejseydelsen, jf. første afsnit om ansvar for rejsens gennemførelse.

   Hvis du og Goleif er uenige om en sag, har du mulighed for at henvende dig til et uafhængigt organ for gennemgang af sagen.

   Hvis du mod forventningen oplever mangler på din rejse (gælder kun ved pakkerejser), har du pligt til hurtigst muligt at informere os om dem. Det skal du gøre, så vi har mulighed for at rette op på dem. Du skal reklamere til repræsentanter på stedet eller de underleverandører, der leverer den ydelse, som er mangelfuld. Hvis vores underleverandører ikke løser problemet, skal du straks kontakte os på f. eks. telefon, eller e-mail. Såfremt du ikke overholder disse retningslinjer, kan du miste retten til at klage over manglerne efterfølgende i henhold til pakkerejselovens § 26.

   Pakkerejseloven
   http://www.forbrugereuropa.dk/Menu/Love/Danske-regler/Pakkerejseloven

   Reklamationer modtages kun skriftligt via anvist reklamationsblanket senest 2 måneder efter hjem-komsten. Behandlingstiden ligger på cirka 3 måneder.
   Hent vores reklamationsblanket her »

   Reklamationen sendes til:
   Goleif
   Att: Reklamation
   Box 1340
   SE-751 43 Uppsala, Sweden

  3. Flyselskabets skadeserstatningsansvar
  4. Informationsbilagene vedrørende flyselskabets skadeserstatningsansvar finder du her >>

  5. Mulighed for at få prøvet tvister
  6. EU-kommissionen giver forbrugere og virksomheder mulighed for at få prøvet tvister, der er opstået i forbindelse med grænseoverskridende e-handel. Du finder tjenesten på https://ec.europa.eu/odr


 9. Andet
  1. Personoplysningsloven
  2. Goleif overholder de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.  Når du køber tjenester/produkter eller registrerer dine oplysninger hos os, giver du samtidig tilladelse til, at vi må behandle oplysningerne til det angivne formål.

   Med personoplysninger menes alle oplysninger om en person, som er lagret i en eller anden form. Dette indbefatter f. eks. dit navn, e-mail- og postadresse, telefonnummer, faktura- og kontoinformation samt øvrig information, som du afgiver om dig og din familie i forbindelse med, at du opretter en profil eller registrerer dig hos os.

   De oplysninger du giver til Goleif på webstedet bruges til administration og for at kunne opretholde en høj service over for vores kunder. Oplysningerne bruges til at kunne levere den tjeneste, du har bestilt, forsyne dig med efterspurgte produkter og udsende tilbud om egne og lignende produkter, som har tilknytning til din rejse. Oplysningerne anvendes også til statistik og forbedring af webstedets indhold og til opdatering af vores databaser.

   Personoplysninger, som vedrører kontoinformation i forbindelse med betaling af vores produkter/tjenester, behandles kun for at gennemføre dit køb, og udleveres kun til tredjemand, hvis det er nødvendigt for at gennemføre og administrere din betaling samt for at kunne tage betaling for din booking.

   Goleif indgår i en koncern, hvor European Travel Interactive er moderselskab. Goleif forbeholder sig ret til frit at behandle og overdrage oplysningerne inden for koncernen. Goleif forbeholder sig ret til frit at overdrage oplysningerne til tredjemand ved salg eller køb af selskaber eller aktiver, eller hvis European Travel Interactive, et andet selskab i koncernen eller aktiver i koncernen erhverves af tredjemand, og personoplysningerne bliver et af de overførte aktiver. Tredjeparter, som vil kunne modtage oplysningerne, vil fortrinsvis være aktører, som tilbyder lignende produkter og tjenester som Goleif.

   Oplysningerne vil muligvis blive delt med vores samarbejdspartnere og andre medvirkende, som arbejder på opgaver for Goleif, f.eks. underleverandører, med det formål at opfylde aftaler mellem brugere og Goleif.

   Endvidere vil vi måske udlevere oplysningerne til tredjepart med henblik på at opfylde en retslig forpligtelse, eller hvis det kræves ifølge lov eller domstolsafgørelse.

   Personoplysninger, som du har givet os på webstedet, og som ikke refererer til dig selv, eksempelvis oplysninger om familiemedlemmer og venner ved booking af tjenester eller medlemskab på tjenesten ”Mine sider”, vil kun blive gemt til dit private formål. Det betyder, at Goleif ikke vil bruge disse oplysninger til at tage kontakt med omtalte personer eller på anden vis bruge oplysningerne.

   Du er selv ansvarlig for, at oplysningerne opdateres på webstedet eller ved at kontakte Goleif. Hvis du vil opdatere eller rette afgivne oplysninger eller har spørgsmål eller synspunkter, som vedrører vores tjenester, den information, vi indsamler, eller dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

   Hvis du ikke vil have flere tilbud fra os vedrørende din rejse, skal du klikke på ”stop abonnement” længst nede i brevet. Hvis du får problemer med at afslutte dit abonnement, skal du sende en e-mail til crm@etraveli.com

  3. Sortlistede flyselskaber
  4. Visse flyselskaber har forbud mod at drive virksomhed inden for EU.
   Læs mere om disse flyselskaber her »

  5. Konkursdækning, hvis flyselskabet går konkurs
  6. Hvis flyselskabet går konkurs er du i visse tilfælde dækket af Rejsegarantifonden.

   Læs mere på Rejsegarantifondens hjemmeside:
   https://www.rejsegarantifonden.dk/fileadmin/user_upload/Kundeinfo_JULI2015.pdf

   Bemærk, at Den Danske Rejsegruppe/filial af Svenska Resegruppen AB ikke hæfter i tilfælde af flyselskabets konkurs.


 10. Gebyrer
  1. Følgende gebyrer er gældende i forbindelse med køb af produkter hos Goleif/Den danske rejsegruppe.
   • Betalning via Danske Bank: DKK 0 pr booking.
   • Et ekstra tillæg kan tilkomme for bookinger købt med kreditkort. Kunden informeres om det under købprosessen.
   • Servicepakke DKK 295 pr bookning.
   • Visum Australien DKK 395 pr. stk.
   • Ombookingsprodukt INDENRIGS/SKANDINAVIEN 495,- pr. person
   • Ombookingsprodukt EUROPA 795,- pr. person
   • Ombookingsprodukt VERDEN 1495,- pr. person
   • Afbestillingsbeskyttelse voksen DKK 249 pr person (afbestillingsbeskyttelsen kan kun benyttes med gyldig underskrevet lægeerklæring)
   • Forsikring ved flyselskabskonkurs - DKK 99 pr. person.
   • Rejseforsikring - indenfor EU (Pris afhænger af rejsens længde/antal dage) DKK 115 + 13 pr dag
   • Rejeforsikring - udenfor EU (Pris afhænger af rejsens længde/antal dage) DKK 580 + 25 pr. dag
   • Gebyr for håndtering af annullering og refundering af skatter, DKK 100 pr person
   • Ændring af flybillet INDENRIGS/SKANDINAVIEN DKK 395 pr person + flyselskabets ændringsgebyr
   • Ændring af flybillet EUROPA DKK 595pr person + flyselskabets ændringsgebyr
   • Ændring af flybillet VERDEN DKK 795 pr person + flyselskabets ændringsgebyr
   • Annullering af hotel DKK 395 pr rum + hotellets annulleringsgebyr
   • Navneændring på flybillet, alle flyselskaber DKK 995 pr person + flyselskabets ændringsgebyr
   • Norwegian indchecket bagage - afhænger af destination, ses ved bestilling.
   • Tilkøb af bagage efter bestilling - DKK 95 + Norwegians gebyr
Header
Subject
Body
Footer